ביקורת דוחות כספיים

ביקורת דוחות כספיים הינה עיקר עיסוקו של רואה חשבון. שירות זה ניתן לחברות ותאגידים שונים (עמותות, מלכ"רים, חברות לתועלת הציבור – חל"צ, אגודות שיתופיות – אג"ש ועוד…). מתן חוות דעתו עליהם מתחייבת על פי חוק. תאגידים אלה נדרשים להציג דוחות כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון.

רואה חשבון מחויב על פי חוק לערוך את ביקורתו בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל. הדגש הינו על ביקורת מדגמית אך מתוכננת היטב, קרי –  ביקורת הלוקחת בחשבון את הסיכונים והחשיפות לטעויות ו/או למצגים מטעים מהותית.

מטרת הביקורת הינה לאפשר לרואה חשבון לתת את חוות דעתו על הדוחות הכספיים. כאשר "חוות דעת חלקה" משמעותה שלדעתו של רואה החשבון הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה ליום 31 בדצמבר של שנת הדוח, את תוצאות פעולותיה והשינויים בהונה העצמי. זאת, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

החובה החוקית להגשת דוחות מבוקרים נובעת בעיקר מעצם קיומם של משתמשים בדוחות הכספיים. בנקים, ספקים נותני אשראי, משקיעים, רשויות המס וכיוצ"ב, נסמכים על חוות דעתו של רואה החשבון בבואם לקבל החלטה בקשר למתן אשראי לחברה. כמו כן בעת השקעה במניות חברה, גביית המס בגין רווחיה. כל האמור הינו בנוסף לתועלת הישירה שמפיקים בעלי המניות בחברה מהפיקוח והבדיקות המדגמיות הנערכות על בעלי התפקידים – האורגנים של החברה, וכן על דרכי ההצגה של העסקאות, הנכסים וההתחייבויות. הכל על מנת לאפשר בסיס השוואה רב שנתי ומקור מידע חשוב לבעלי המניות, שלא בהכרח עוסקים בניהול השוטף.

במשרדנו – מיכאל ויצמן ושות' – רואי חשבון, מחלקה מקצועית, המטפלת בעיקר בעבודות הביקורת ובה מועסקים רואי חשבון מנוסים ומתמחים בעלי תואר אקדמאי.

המחלקה לביקורת במשרדנו מוקפדת מאד מהיבט בקרת האיכות ולפיכך, בנויה באופן היררכי, ממבקרים מתמחים אקדמאים, רואי חשבון ראשי צוות ביקורת ורואת חשבון בכירה המשמשת כמנהלת מחלקה, כך שכל דוח עובר תהליך ביקורת, הגהה יסודית ואישור סופי על ידי בעלי סמכות, והכל בטרם הוא מוגש לאישור הנהלת החברה. תוצר הלוואי של עבודת הביקורת, אשר הינו משמעותי ובעל חשיבות עליונה בעיננו, הינו דוח ממצאי הביקורת המועבר על ידינו ללקוחותינו, מיד עם תום עבודת הביקורת והחתימה על הדוחות הכספיים. במסגרת דוח זה, אשר הינו חסוי כמובן, אנו מפרטים את הערכותינו לכל הליקויים ו/או הטעון שיפור, בו נתקלנו במהלך המדגם שנערך בעבודת הביקורת. כמו כן, הדוח כולל הפניות תשומת לב ההנהלה לנושאים חשבונאיים / כלכליים / מיסויים הרלוונטיים לגוף המבוקר והמלצות שונות.

המחלקה לביקורת במשרדנו נותנת מענה לעבודת ביקורת דוחות כספיים הנדרשת לחברות פרטיות, קבוצת חברות (דוחות מאוחדים), מלכ"רים ועמותות, אגודות שיתופיות, חברות ציבוריות. תאגידים הנדרשים להגיש דוחות כספיים על פי התקינה הישראלית ISRAELI GAAP ועל פי דרישות הרשות לניירות ערך וכן לתאגידים המציגים את דוחותיהן בהתאם לתקינה הבינלאומית IFRS.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע לכם בקבלת שירות זה. צור קשר ללא התחייבות. 

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL