דיווח לפי בסיס מזומן

16.11.2012

דיווח לפי בסיס מזומן, על מנת להקל על עסקים מסוימים בתשלומים לרשויות המס (מע"מ ומס הכנסה) נקבעו מקרים בהם עסק רשאי לדווח על הכנסותיו לפי בסיס מזומן וכך למעשה לדחות את התשלום לרשויות המס עד התקבול בפועל.

עסק המדווח לפי בסיס מזומן נהנה מהקלה בתזרים המזומנים שלו שכן תשלום המס יחול רק לאחת קבלת התשלום.

יש להבחין בין שני סוגי דיווחים:

  1. דיווח למע"מ – בהתאם  להנפקת חשבונית מס.
  2. דיווח למס הכנסה – במסגרת תשלום המקדמות במהלך השנה והדוח הכספי השנתי.

דיווח למע"מ

ככלל, כל העוסקים חייבים לדווח למע"מ על בסיס מצטבר למעט רשימה מסוימת שתפורט בהמשך.

עוסק החייב לדווח על פי בסיס מצטבר ינפיק חשבונית מס תוך שבועיים ללא קשר לקבלת התשלום בפועל.

למאמר בנושא זה שפורסם באתר המשרד, לחץ על הקישור  – מועד סיום עסקה – חיוב במעמ.

עוסק המורשה לדווח על פי בסיס מזומן ינפיק חשבונית מס תוך שבועיים מיום קבלת התשלום.

מי הם העוסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן לצורכי מע"מ

  • בעלי מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים, יועצים, טכנאי שיניים, כלכלנים, עורך פטנטים ושמאים. ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.
  • רופאים, בעלי בתי ספר לנהיגה, בעלי בתי ספר, סוחר מקרקעין, סוחר רכב, עוסק במתן אשראי, מכירת מנויים לעיתון או מופעים ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.
  • נותני שירותים אשר מחזור עסקאותיהם לא כולל מע"מ אינו עולה על 15,000,000 ש"ח בשנה.
  • קמעונאים אשר מחזור עסקאותיהם כולל מע"מ אינו עולה על 1,950,000 ש"ח לשנה והם אינם מעסיקים יותר מארבעה עובדים.
  • בעסקאות מקרקעין וקבלנים יחול בסיס המזומן למע"מ, לגבי מקדמות המתקבלות לפני מסירת המקרקעין או גמר עבודות הבנייה לקונה.
  • עוסק או מלכ"ר או מוסד כספי שקיבל שירות לפי תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 מאדם שאינו רשום כעוסק ועיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה (חשבונית עצמית).
  • יצרנים אשר מחזור עסקאותיהם כולל מע"מ אינו עולה על 1,950,000 ש"ח לשנה והם אינם מעסיקים יותר משישה עובדים. בסיס המזומן לגביהם מוגבל בתוקף עד ליום 31.3.2013 אלא אם יוארך בידי שר האוצר. על פי הוראות חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב 2012. למאמר בנושא זה שפורסם באתר המשרד, לחץ על הקישור  – תיקון 42 לחוק מעמ.

דיווח למס הכנסה

הדיווח למס הכנסה נעשה על בסיס הדוחות הכספיים השנתיים, הערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

ראשית נסביר בקצרה את המנגנון החשבונאי:

על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים, יש לערוך את הדוחות הכספיים על בסיס מצטבר, כלומר, ההכנסות וההוצאות ייכללו בדוח הכספי על פי התקופה שאליה שייכות, ללא קשר לתשלום או תקבול בפועל.

חריגים לכך הם בעלי מקצועות חופשיים שמתנהלים על בסיס מזומנים באופן שוטף וכך גם מוצגים דוחותיהם הכספיים.

המצב עד לחודש יולי, 2012

הדוחות הכספיים החשבונאיים כאמור לעיל ערוכים על בסיס מצטבר (מלבד חריגים) ובהתקיים תנאים מסוימים ניתן לבצע התאמות לבסיס מזומן וכך לקבוע את חבות המס.

אין קביעה מפורשת לתנאים אלו אך מהפרקטיקה המקובלת וממבחנים שגובשו בפסיקה נקבע, בין היתר, כי נותני שירותים שאינם מחזיקים מלאי מהותי יוכלו לדווח על פי בסיס מזומן.

המצב מחודש יולי 2012

על פי הוראת ביצוע 8/2012 של רשות המיסים בישראל שפורסמה ביולי 2012, נקבע כי "כאשר על פי כללי חשבונאות מקובלים ערכה החברה דוח כספי חשבונאי על בסיס מצטבר, לא ניתן לשנות את בסיס הדיווח לצרכי מס לבסיס מזומן", כלומר, הבסיס לדוח המס הוא הדוח הכספי החשבונאי, ללא יכולת לבצוע התאמות כאמור לעיל. האמור תקף רטרואקטיבית החל משנת המס 2012 ואילך.

בשולי הדברים נציין שהוראה זו סופגת ביקורות רבות מכיוון שעל פי עקרונות חשבונאיים מקובלים, מקובל לערוך את הדוחות הכספיים על בסיס מצטבר ולא על בסיס מזומן. קביעה זו עלולה לגרור קשיי תזרים מהותיים לעסקים הקטנים ובכלל שכן טומנת בחובה תשלום מס גם במקרים בהם טרם התקבלה התמורה בגין עבודתם.

מי הם העוסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן לצורכי מס הכנסה

כרגע, תחת הוראת ביצוע 8/2012, רק העסקים המתנהלים באופן שוטף על בסיס מזומן (בעלי מקצועות חופשיים כמוזכר לעיל) ודוחותיהם הכספיים החשבונאיים ערוכים גם הם במתכונת זו, רשאים לדווח על בסיס זה למס הכנסה.

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL