קובננט אמות מידה פיננסיות

01.04.2024

קובננט – COVENANTS, או בשמו בעברית – אמות מידה פיננסיות, הוא הסכם בין בנק או נותן אשראי למקבל אשראי. כלומר, הסכם הכולל התניות פיננסיות בין מלווה ללווה. כולל בשוק ההון, בין מנפיקי אג"ח לרוכשי אג"ח. מטרתו של ההסכם להגן על אינטרס המלווה מפני פגיעה ביכולתו של הלווה לעמוד בפירעון חוב. קובננט אמות מידה פיננסיות הינו הסכם מחייב בעל השלכות  מרחיקות לכת וכך מומלץ להתייחס אליו. אי עמידה בהסכם הקובננט, מעניקה למלווה את הזכות לדרוש פירעון מיידי של החוב. דבר שעלול לפגוע באופן מיידי בתזרים המזומנים של הלווה ולעתים אף מעבר לכך.

אמות מידה פיננסיות, להן נדרשת חברה הלווה כספים, נגזרות לרוב מתוך נתוני דוחותיה הכספיים. בהסתמך על יחסים פיננסים שונים ומגוונים בהתאם לסוג פעילות החברה ובהתאם לשיקול דעתו של המלווה. מנגד, חשוב לציין, שניתן ואף מומלץ לנהל משא ומתן עם הבנק, בקשר עם המדדים הנדרשים. הן להקטנת שיעור היחס הפיננסי הנדרש והן להסרת הדרישה לחלק מהמדדים, או לתנאים אחרים בהסכם.

דוגמאות לאמות מידה פיננסיות

להלן חלק מהדוגמאות ליחסים פיננסים המבוקשים, בדרך כלל, במסגרת הסכמי קובננט:

* סך הון עצמי לא יפחת מסכום מסוים.
* שיעור הון עצמי מסך המאזן לא יפחת מאחוז מסוים.
* שיעור רווחיות תפעולית לא יפחת מאחוז מסוים.
* חוב לקוחות ביחס לאשראי לא יפחת מאחוז מסוים.
* שיעור "אביטדה" – EBITDA (רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות) ביחס למחזור מכירות לא יפחת מאחוז נדרש.

יצוין, כי לא תמיד מותנה ההסכם רק בנתונים כספיים ויחסים פיננסים גרידא. לעיתים יכלול ההסכם דרישות ספציפיות נוספות. כגון:

* התחייבות להזרמת הון בעלים.
* הנפקת שטרי הון.
* הגבלת משיכות / יתרות חובה של מנהלים.
* הגבלת חלוקות של דיבידנד.
* התחייבויות להיעדר מיזוג ו/או שינוי שליטה וכיוצא באלה.

השלכות הסכמי קובננט אמות מידה פיננסיות על התנהלות חברה

בהיותה חתומה על הסכם קובננט אמות מידה פיננסיות. על חברה לבחון באופן תמידי, בהתאם למצבה הפיננסי, את עמידתה או אי עמידתה ביחסים הפיננסים. וכן לבחון את התנאים שהוגדרו בהסכם. לעתים, העמידה בתנאים עשויה להיות מושפעת מהחלטות ישירות, שמקבלת הנהלת החברה. לדוגמה, החלטה על חלוקת דיבידנד עלולה להפחית את הונה העצמי של החברה מתחת לשיעור הנדרש מסך המאזן.

היות והיחסים הפיננסים המתוארים לעיל, הינם נגזרות של נתונים מתוך הדוחות הכספיים. יתכן וסכום שלמראית עין, נראה כלא מהותי בדוחות החברה, עלול לגרום לאי עמידה של הלווה באמות המידה הנדרשות. אף החלטה על רכישת מכונה או עסקה במימון זר, של חברת ביטוח לדוגמא, עלולה להשליך על ההסכם מול הבנק. שכן, עצם העסקה במימון הזר מגדילה את סך המאזן של החברה. כתוצאה מכך גדלה הדרישה להון עצמי מינימלי שהיא נגזרת של סך המאזן. אלו הן כמובן רק דוגמאות בודדות מתוך מגוון רחב מאוד של מקרים. לא אחת עלולות להתקבל החלטות ניהוליות, העלולות לפגוע בעמידת החברה בהסכם הקובננט.

אי עמידה באמות המידה הנדרשות

כאמור, אי עמידה בקובננט אמות מידה פיננסיות הנדרשות או בחלקן, מעניקה למלווה את הזכות לדרוש פירעון מיידי של החוב. לא תמיד מממש הבנק את זכותו זו. לעתים, בכפוף לשיקולי הבנק ובהתחשב בנסיבות, מגיעים הצדדים להסדר ו/או להסכם קובננט חדש. כאשר על פי רוב, ללא קשר בהכרח להבנות החדשות יגבה הבנק עמלה המסתכמת לכדי מספר אלפי ש"ח. זאת, בגין אי העמידה בקובננט והודעה בעניין זה תשלח לחברה באמצעות מכתב המכונה "וויוור" – WAVER.

כיוון שעלולות להיות השלכות מרחיקות לכת נוספות על חברה שהבנק מחליט לממש זכויותיו להפעלת סנקציות כנגדה על פי ההסכם. זאת, על רקע של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות הקבועות בו, אין להקל ראש בהתחייבויות הנובעות מן ההסכם. מומלץ מאוד, להיוועץ מראש עם רואה חשבון לצורך ניהול משא ומתן עם הבנק. בכל הקשור לקובננט אמות מידה פיננסיות ו/או לכל התחייבות אחרת.

המידע הניתן במאמר זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית. אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו. כל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואי חשבון ממשרדנו מנוסים בבחינת קובננט אמות מידה פיננסיות, לרבות ייעוץ וניהול משא ומתן עם הבנק באשר לתנאי ההסכם. אנו נשמח לעמוד לרשותכם בעניין זה. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL