חובות אבודים לעניין מעמ

05.11.2012

ביום 16 במאי 2012 פרסמה רשות המיסים הוראת פרשנות 2/2012 בעניין ההכרה – חובות אבודים לעניין מעמ ודרך קבלת החזר מע"מ שמקורו בחוב אבוד (להלן: "הוראת הפרשנות") אשר באה להחליף הוראת פרשנות קודמת בעניין זה.

עיקר החידושים העולים מהוראת הפרשנות:

חוב של חייב שננקטו נגדו הליכי חדלות פירעון
ניתן להכיר בחוב כחוב אבוד בכפוף לאישור המפרק או הנאמן כי סיכויי גביית החוב הינם קלושים ביותר (חידוש זה הינו בבחינת הקלה שכן עד כה היה נדרש אישור המפרק או הנאמן לחלוקת דיבידנד סופי). אישור בכתב כאמור לעיל יהיה בהתאם לנוסח מחייב שצורף כנספח להוראת הפרשנות.

במקרה בו מונה לחברה כונס נכסים בלבד
ניתן להכיר בחוב כחוב אבוד בכפוף לאישור כונס הנכסים כי השעבוד הצף חל על כלל נכסי החברה באופן בו אין לחברה נכסים נוספים, שאינם כלולים בשעבוד הצף, וכי אין הוא צופה שיוותרו כספים לאחר התשלום לנושה המובטח. אישור בכתב כאמור לעיל יהיה בהתאם לנוסח מחייב שצורף כנספח להוראת הפרשנות.

האמור לעיל אינו חל על חברה אשר מונה לה כונס נכסים על נכס מסוים במסגרת תיק הוצל"פ.

במקרים בהם ננקטו הליכי הוצאה לפועל
ההוראות בעניין זה יחולו רק כאשר העוסק בעל החוב נקט בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב, ככל שהם סבירים בנסיבות העניין.

ניתן להכיר במלוא החוב כחוב אבוד במקרים המפורטים להלן:

  1. במקרה בו העוסק בעל החוב נקט בהליכי גביה ביחס לרבע מסכום החוב והוכח כי החוב הינו אמיתי, טרם נפרע ופעולות הגביה וההוצאה לפועל לא הניבו תוצאות.
  2. במקרה בו רבע מסכום החוב של החייב, הנטען להיות חוב אבוד, נמוך מסכום החיוב הניתן להוצאה לפועל עפ"י המסלול המקוצר הקבוע בפרק א'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 (כיום 10,000 ש"ח) וננקטו נגד החייב הליכי הוצאה לפועל עפ"י פרק א'1 לחוק האמור, יוכר כל סכום החוב כאבוד אם יוכח כי החוב הינו אמיתי, טרם נפרע ופעולות הגביה וההוצאה לפועל לא הניבו תוצאות.
  3. במקרה בו לאחר ביצוע "חקירת יכולת לחייב",ראש ההוצאה לפועל הורה על מתן צו תשלומים שאינו עולה על  1% מסכום החוב הנטען להיות חוב אבוד, יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד כבר במועד מתן הצו האמור, ובמועד זה העוסק בעל החוב יהא זכאי להוציא הודעת זיכוי בשל מלוא סכום החוב.

חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים שאושר בפסק דין סופי של בית המשפט
יש להביא את אישור הנאמן להסדר הנושים לכך שהעוסק בעל החוב הגיש תביעת חוב ואת שיעור הפירעון הצפוי על פי הסדר הנושים. במקרה זה ניתן יהיה להכיר ביתרת החוב, שלא צפויה להיפרע במסגרת הסדר הנושים, כחוב אבוד לאחר קבלת החלטת ביהמ"ש המחוזי בדבר אישור הסדר נושים (אין צורך להמתין לפירעון של כל תשלומי ההסדר).

חובות שאינם בסכומים גבוהים ולא ננקטו לגביהם הליכים משפטיים

ניתן להכיר בחוב כחוב אבוד בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

  1. עלות גביית החוב גבוהה מסכום החוב עצמו. חובת ההוכחה לכך מוטלת על העוסק.
  2. העוסק בעל החוב נקט בהליכים סבירים לגביית החוב, אשר לא הניבו תוצאות, כמפורט בהוראה.
  3. מרבית העסקאות של העוסק בעל החוב הן עם לקוחות שאינן רשומים כ"עוסק" על פי חוק מע"מ.

כללים להוצאת הודעת זיכוי

הודעת זיכוי תוצא לא יאוחר משלוש שנים ולא לפני חלוף שישה חודשים מהיום בו הוצאה חשבונית המס שבגינה נוצר החוב, עם אפשרות להארכת מועדים.  במניין התקופה האמורה לא תיכלל:

  1. התקופה שבין הגשת תביעת החוב במסגרת הליכי פירוק או פשיטת רגל לבין אישור המפרק או הנאמן לחלוקת דיבידנד סופי.
  2. התקופה שבין הגשת תביעה לגביית חוב בבימ"של בין מתן פס"ד סופי על-ידי ביהמ"ש.
  3. התקופה שבין פתיחת תיק בלשכת ההוצל"פ לבין סיום הליכי ההוצל"פ.

מתן הודעה למנהל

נדרש להגיש למנהל הודעה בקשה להכרה בחוב אבוד. להודעה זו יש לצרף מסמכים שונים כאמור בהוראת הפרשנות. על העוסק לצרף להודעה זו הצהרה כי לא דרש וכן לא ידרוש את סכום מס העסקאות לגביו מתבקשת ההכרה כחוב אבוד כהוצאה על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה.

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

 

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL