חברת ארנק

27.12.2013

חברת ארנק הינו מאמר העוסק בהמלצות הצוות שהוקם בנושא. כידוע, בהמשך להמלצות דוח ועדת טרכטנברג, הוקמה וועדה בראשות מנהל רשות המיסים, שמטרתה לבחון את סוגיית הקמת חברות ארנק על ידי עצמאים ושכירים בעלי הכנסה גבוהה. חברות "ארנק" נבחנו על ידי הועדה ככאלה שהוקמו על מנת לחמוק לכאורה מתשלום מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומיסי בריאות על מלוא הכנסתם כיחידים, תוך ניצול לרעה של המיסוי הנמוך יותר החל על חברות. בחודש אוקטובר 2013, פרסם צוות חברות הארנק את המלצותיו להערות הציבור, שעיקרן הטלת מס על רווחים בלתי מחולקים. ריכזנו לנוחיותכם את תמצית ההמלצות.

חברת "ארנק" – הגדרה

חברות שהוקמו על ידי בעלי שכר גבוה, שאליהן מועבר מלוא שכרם, נחשבות לחברות "ארנק", שכן בעליהן מושכים מהן שכר נמוך (וכפועל יוצא מכך המיסוי עליהן נמוך) ויתרת ההכנסה נותרת, בלתי מחולקת  בחברת "הארנק" (מכאן גם מגיע השם). חברות אלו ממוסות במס חברות בגובה של 25% (בשנת 2014 צפויה העלאה ל-26.5%), זאת, במקום מיסוי יחידים על פי מדרגות המס כשכירים (אשר עשויות להגיע לשיעור מס של עד 50%).

כך לדוגמה, בעל חברה אשר מגדיר עצמו כיועץ לחברה, "מוותר" על תלוש המשכורת שלו בחברה, לה הוא מעניק את הייעוץ ובמקומו, מקים חברה המקבלת את הכספים כדמי ייעוץ. סכומים אלו, מעבר למשכורות המופחתות בחברת ה"ארנק" נצברים בה וממוסים בהתאם לשיעור מס החברות.

תמצית המלצות ועדת ה"ארנק"

במטרה לעודד חברות שלא לצבור רווחים כמתואר ולצמצם את תופעת הקמת חברות  "ארנק", הוועדה ערכה מיפוי של חברות "ארנק" לסוגיהן ולגביהן ערכה המלצות נפרדות, כדלקמן:

חברת נושאי משרה / חברת שכירים

הינה חברת מעטים כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה (חברה בשליטה של 5 בני אדם לכל היותר ואיננה בת חברה או חברה שיש לציבור עניין ממשי בה) שאינה חברה משפחתית או חברת בית, שהכנסתה כולה או חלקה בשנת המס נובעת מפעילות של בעל מניות בה כנושא משרה בפועל בחבר בני אדם אחר (דירקטור, מנכ"ל, מנהל עסקים כללי וכו'), או חברה שמתקיימים יחסי עובד מעביד בין בעל המניות בה, לבין מקבל השירותים, בפן המהותי (מבחן ההשתלבות, הפיקוח וכדומה). הוועדה ממליצה, כי מיסוי בחברה כאמור, יתבצע באופן שוטף ובמס שולי של בעל המניות, ו/או נותן השרות נושא המשרה בפועל, אשר מתקיימים לגביו מבחני יחסי עובד מעביד עם החברה מקבלת השירותים. האמור יחול בגין הכנסות החברה שמקורן בפעילויות אלו.

חברת חיץ

חברת מעטים (ראה הגדרה לעיל), שאינה חברה משפחתית או חברת בית ושלפחות מחצית מהכנסתה בשנת המס היא הכנסה פסיבית (ריבית, תמלוגים, שכר דירה, דיבידנד, רווחי הון וכדומה). הוועדה ממליצה, כי חברת חיץ תחויב באופן שוטף, במס על דיבידנד ליחיד, על 50% מההכנסה החייבת שלה, לאחר מס, ובתוספת ההכנסה הפטורה של החברה שמקורה בהכנסה פסיבית. במקביל, הומלץ על קביעת מנגנון למניעת כפל מס בידי בעלי המניות בעת חלוקה או מכירה בעתיד.

חברה צוברת

המדובר בחברה תושבת ישראל, שהיא אינה חברת חיץ  ואשר קיימים בה עודפים מרווחים מצטברים (לרבות חברת נושאי משרה לה הכנסה אחרת צוברת). הוועדה ממליצה על חיוב כלל החברות למעט חברת חיץ, שהינן בעלות רווחיות עודפת, במס שנתי נוסף בשיעור של 1% מסך הרווחים העודפים המצטברים. כ"רווחים עודפים" יחשבו רווחי החברה (למעט רווחים שמקורם בהכנסות חברת נושאי משרה /חברת שכירים) לאחר מס, העולים על 25% מסך הכנסותיה, אשר לא חולקו כדיבידנד .

עוד הומלץ על ידי הוועדה :

לבצע תיקון בסעיף 77 לפקודת מס הכנסה ולפשטו. הסעיף  מעניק למנהל מטעם רשות המיסים את הסמכות, לראות ברווחים שלא חולקו כאילו חולקו לצורכי מס ולחייבם בהתאם, גם אם לא חולקו בפועל.

מיסוי משיכות בעלי מניות –משיכות של בעל מניות מחברה שבבעלותו (יתרת חובה מנהלים) אשר לא הוחזרו אל החברה בתוך 3 חודשים ימוסו כמשכורת או דיבידנד, לפי העניין.

כאמור, המלצות המיסוי המובאות לעיל, הן תולדה של המחאה החברתית וועדת טרכטנברג אשר קמה בעקבותיה ובתוך כך ניסיונה של רשות המיסים למנוע דחיית תשלומי המיסים וחסכון במס. יש לזכור, שאומנם מדובר בהמלצות ראשוניות בלבד, אשר טרם קיבלו ביטוי בחקיקה פורמאלית, אך ראוי ומומלץ ללמוד אותן ולהיערך בהתאם להשלכות האפשריות.

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL