חברת ארנק

30.01.2018

חברת ארנק הינה הכינוי המקובל לחברה, שתכלית הקמתה העיקרית הינה הפחתת נטל המס וחבות ביטוח לאומי לבעליה ומשכך, היא בדרך כלל תוקם על ידי בעלי הכנסות גבוהות כעצמאים הפועלים כיחידים, או על ידי בעלי הכנסות פאסיביות גבוהות. בהמשך להמלצות דוח ועדת טרכטנברג ולהמלצות צוות מיוחד שהוקם לבחינת הנושא, חוקק בשלהי שנת 2016 סעיף 62א לפקודה, המתייחס למיסוי "חברות ארנק", החל מיום 1.1.2017.

תיקון החקיקה מטרתו למנוע מצב בו הכנסות המופקות באופן אישי על ידי יחיד, בין בדרך של מתן שירותי ניהול ובין בדרך של עבודת עובד עבור מעסיקו, ידווחו בספרי חברה המוחזקת בבעלות היחיד וכפועל יוצא מכך, יחויבו במס חברות, במקום במס שולי החל על היחיד. השינויים בתקרת הביטוח הלאומי לאורך השנים וכן עליית שיעור המס החל על בעלי הכנסות גבוהות, יצר בשנים האחרונות תמריץ ליחידים בעלי הכנסות גבוהות להקים חברות ולדווח באמצעותן על הכנסותיהם, פרצה אותה נועד סעיף 62א לבטל.

סעיף 62א קובע כי החל מיום 1.1.2017 הכנסתה החייבת של חברת מעטים (חברה בשליטת חמישה בני אדם לכל היותר, שאין לציבור עניין ממשי בה), שאינה חברת משלח יד זרה, הנובעת מפעילותו של יחיד, שהינו בעל מניות מהותי בה (מי שמחזיק יחד עם קרובו 10% לפחות באמצעי השליטה בחברה), תיחשב כהכנסתו של היחיד והוא אשר יהיה חייב  במס בגינה. כפועל יוצא מכך, לא ניתן לקזז כנגד הכנסה זו הפסדים של החברה, שמקורם בהכנסות אחרות. מיותר לציין כי מעצם העובדה שההכנסה תיחשב כהכנסת היחיד, תחול בגינה חבות דמי ביטוח לאומי, בכפוף לתקרה.

פעילות יחיד המדווחת באמצעות חברת ארנק

סעיף 62א מתייחס לשני מצבים עיקריים בהם פעילות יחיד מדווחת באמצעות חברה – מתן שירותי ניהול לתאגיד אחר וכן פעולות הנעשות על ידי עובד עבור מעסיקו. הסעיף מחריג שירותים הניתנים לתאגיד בו היחיד הינו בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין ושירותים הניתנים על ידי שותף לשותפות. כמו כן, קובע הסעיף מבחנים המעידים על היות פעולות היחיד כאלה הנעשות על ידי עובד עבור מעסיקו (לדוגמא: אם מקורן של 70% או יותר מסך כל הכנסתה או הכנסתה החייבת של החברה בשנת המס, בשירות שניתן על ידי היחיד ו/או חברת מעטים במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של 4 שנים).

יש לשים לב, כי גם כאשר לחברה מספר בעלי מניות ו/או מספר מקורות הכנסה שונים, היא לא תחויב במס בשל הכנסה שמקורה בפעילות בעל מניות מהותי בה ותשלם מס על הכנסותיה בלבד, שאינן נובעות מפעילותו של בעל מניות מהותי בה (שכן כאמור, על פי סעיף זה, בעל המניות יחויב במישרין ב"מס עד הבית").

חברת ארנק – חיוב מס סופי בדומה לחברה משפחתית

עוד קובע סעיף 62א כי אם חולק דיבידנד לבעלי המניות מתוך הכנסה שחויבה במס על פי סעיף 62א, קרי, שולם בגינה מס שולי ולא מס חברות, היא לא תמוסה בנוסף במס על דיבידנד (ככל שחולקה ההכנסה בניכוי המס ששולם), בדומה לחברה משפחתית.

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL