הקמת עסק – עצמאי או חברה

05.02.2017

הקמת עסק – עצמאי או חברה, אדם המקים עסק למטרת רווח, עומד בפני הצורך לקבל החלטה אם להפעילו במסגרת משפטית ומיסויית של תיק עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור) או בתיק של חברה בע"מ. לצורך כך יש לקחת בחשבון שיקולים רבים. אחד השיקולים המרכזיים בו ידון מדריך זה הינו היבט המס.

בטרם נעמוד על הבדלי המיסוי בין שתי אפשרויות הנ"ל, נבהיר את הגדרת העסק העצמאי והגדרת החברה ונעמוד על ההבדלים המשפטיים העיקריים בינהן:

הקמת עסק – עצמאי או חברה (עסק עצמאי – שותפות / עוסק מורשה / עוסק פטור) – הגדרה
אדם או מספר בני אדם המנהלים לבד את עסקם על שמם או על שם שותפות. היות והעסק רשום על שם בעליו, כלומר הבעלים והעסק עצמו הם אותו הגוף המשפטי, הרי שבעת פשיטת רגל ו/או הגשת תביעה משפטית ניתן לתבוע את בעלי העסק באופן אישי, וכפועל יוצא מכך לסכן את כל נכסי הבעלים.

חברה בע"מ – הגדרה
גוף משפטי אשר רשום ברשם החברות, ומתנהל על פי תקנון. חברה תוקם בדרך כלל כחברה בעירבון מוגבל, קרי, היא האחראית לפעולותיה ולא בעלי מניותיה (אלא במקרים של חוסר תום לב בהם ניתן ליחס אחריות אישית). לאור האמור ובשל היות החברה ובעלי מניותיה גופים משפטיים נפרדים, בעת פשיטת רגל ו/או הגשת תביעה משפטית, הפעולות שינקטו יהיו כנגד החברה בלבד.

היבט המס
שיעור מס חברות נכון לשנת 2017 הינו 24% והחל משנת המס 2018 ואילך, צפוי מס החברות לעמוד על 23%. בנוסף למס חברות, אם יחליט בעל המניות לחלק את יתרת הרווח כדיבידנד ישלם 30% מס על הדיבידנד, כך שנטל המס הכללי על רווחי החברה, בעת משיכת רווחיה על ידי בעל המניות ומנקודת מבטו, יכול להגיע עד 46.8% נכון לשנת 2017 ומשנת 2018 עד 46.1%.

במקרה ובעל המניות יחליט לא לחלק את הרווחים כדיבידנד, אלא להשקיעם במסגרת החברה עצמה, המס האפקטיבי שיחול עליו יהיה מס חברות בלבד, ע"פ השיעורים בטבלה דלעיל (23% משנת 2018). עצמאי, לעומת זאת, משלם מס על פי מדרגות מס, כאשר המדרגה המקסימלית הנה 47% מהשכר בתוספת 3% מס יסף (מס על עשירים) לכל סכום הכנסה מעבר ל- 640,000 ש"ח בשנת 2017, כך שמעל מדרגה זו משלם היחיד מס בשיעור אפקטיבי של 50%.

בנוסף לתשלומי מס הכנסה משלם עסק עצמאי דמי ביטוח לאומי, על הכנסות העסק, לעומת חברה שפטורה מתשלום זה על רווחיה, שכן היא אינה מבוטחת או זכאית לכל הכנסה מהביטוח הלאומי. עצמאי מחויב בתשלומי דמי ביטוח לאומי עד לתקרת הכנסה חודשית של 43,250 ₪ (לשנת 2017), כך שכל הכנסה חודשית נוספת מעל התקרה, פטורה מדמי ביטוח לאומי. שיקול נוסף הינו קיזוז הפסדים נצברים, כאשר עצמאי הופך להיות חברה, או להיפך, כאשר אדם בעל חברה הופך להיות עצמאי, עליו לקחת בחשבון שהוא אינו יכול לקזז את ההפסדים שנצברו בעבר מהרווחים העתידיים, ולכן יש לחשוב היטב האם כדאי לבצע את המעבר אם ישנו הפסד נצבר. למעט, במקרים של חברה משפחתית או חברת בית.

יש לציין כי במקרים בהם מבוצעות השקעות הוניות שאינן עומדות בהגדרת "הכנסה מעסק", על פי רוב ישנה עדיפות לבדוק באופן פרטי ולא במסגרת חברה, כל זאת בתנאי שבידי המשקיע מצויים הכספים הנדרשים לביצוע ההשקעה, שכן הרווחים ההוניים שיצמחו מההכנסה ימוסו על פי כללי מיסוי יחיד, שהינו מס סופי ובשיעור של 25% בדרך כלל, פרט למקרים בהם יעמוד על 15% (במכירת ני"ע סחירים על ידי בעל מניות לא מהותי לדוגמא) או שיעור מקסימאלי של 30% (במימוש מניות על ידי בעל מניות מהותי לדוגמא). במידה ואין ברשות המשקיע את הכספים הנדרשים לו לביצוע ההשקעה ובכוונתו למשוך אותם מחברה המצויה בבעלותו, הרי שיידרש לשלם בגינם מס על דיבידנד ובהמשך ישלם מס רווח הון בגין רווחיו מההשקעה, כך שבמקרה כזה, בדרך כלל, יהיה מוטב לבצע את ההשקעה במסגרת החברה עצמה ולא באופן פרטי.

היבטים נוספים לשיקולי הקמת עסק – עצמאי או חברה
עצמאי אינו זכאי לפיצויים פטורים ממס, לעומת זאת בעל חברה, העוסק בניהולה יכול לקבל משכורת חודשית מחברה שבבעלותו כמנהל שכיר ועל כן זכאי לקבל פיצויים פטורים ממס עד לתקרה הקבועה בחוק בעת פרישתו, לפיכך למעשה, ניתן לראות בכך הטבת מס בגובה המס על משכורת נוספת לכל שנת עבודה.

בנוסף לאמור לעיל, נציין שישנם גורמים נוספים שיש לשקול לפני קבלת ההחלטה, כדוגמת עלויות בגין שירותי הנהלת חשבונות ודוח כספי של חברה, אשר הינן גבוהות יותר מאשר בעסק עצמאי. כמו כן, לעתים ישנם שיקולים נוספים כדוגמת יוקרה, עוצמה וניסיון שמשדרת חברה לעומת עסק עצמאי שנתפס לעיתים כפחות יוקרתי וללא יכולות ועוצמות פיננסיות.

יצוין כי מעצם ההגדרה המשפטית של המונח "חברה", אדם המקים עסק בתחום פעילות עתיר סיכונים ואחריות, החשוף בשל כך לתביעות משפטיות, מוטב לו לפעול עסקית במסגרת משפטית של חברה בע"מ וזאת ללא קשר ומעבר להיבט המס. לפיכך, לעסקי מזון, תרופות, קבלנים, יצרנים וכדומה, מומלץ בדרך כלל לפעול כחברה בע"מ.

סיכום
נציין שכאמור, ישנם שיקולים לכאן ולכאן ולכן בשאלה בדבר הקמת עסק – עצמאי או חברה. אין המלצה חד משמעית, הנושא מורכב מאוד, כל מקרה נבחן לגופו ומצריך עזרה מקצועית בקבלת החלטה. במשרדנו רואי חשבון ויועצי מס מומחים בעלי ניסיון רב שנים. הבדיקה תעשה בעבורך על סמך הנתונים האישיים שהוצגו בפנינו, לרבות סוג העסק, היקף ההכנסה, מספר השותפים וכדומה וביחד איתך נשקול את צורת ההתאגדות הנכונה ביותר לך בהתאם לאופי העסק והיקפו.

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

X
צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה
משוב

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EM Studio