הקמת עסק עצמאי או חברה

18.03.2018

הקמת עסק עצמאי או חברה, אדם המקים עסק למטרת רווח, עומד בפני הצורך לקבל החלטה כיצד להפעילו. האם במסגרת משפטית ומיסויית של תיק עצמאי כלומר, עוסק מורשה או עוסק פטור או בתיק של חברה בע"מ. לצורך כך מומלץ לקחת בחשבון שיקולים רבים ומגוונים. אחד השיקולים המרכזיים בו ידון מדריך זה הינו היבט המס. בטרם נעמוד על הבדלי המיסוי בין שתי אפשרויות הנ"ל, נתייחס להגדרות העסק ונעמוד על ההבדלים המשפטיים העיקריים בינהן:

עסק עצמאי (שותפות / עוסק מורשה / עוסק פטור) – הגדרה

אדם או מספר בני אדם המנהלים לבד את עסקם על שמם או על שם שותפות. היות והעסק רשום על שם בעליו, הבעלים והעסק הינם אותו גוף משפטי. כך, בעת פשיטת רגל ו/או הגשת תביעה משפטית ניתן לתבוע את בעלי העסק באופן אישי. כפועל יוצא מכך עלולים לסכן את כל נכסי הבעלים.

חברה בע"מ – הגדרה

גוף משפטי אשר רשום ברשם החברות, ומתנהל על פי תקנון. חברה תוקם בדרך כלל כחברה בעירבון מוגבל. כלומר, היא האחראית לפעולותיה ולא בעלי מניותיה (פרט למקרים של חוסר תום לב בהם ניתן ליחס אחריות אישית). כאמור, החברה ובעלי מניותיה הינם גופים משפטיים נפרדים לכל דבר ועניין. לפיכך, בעת פשיטת רגל ו/או הגשת תביעה משפטית לדוגמא, הפעולות שינקטו יהיו כנגד החברה בלבד.

מס הכנסה

השפעת המס בעת הפעלת שיקולי הקמת עסק עצמאי או חברה הינה משמעותית מאוד ולעתים אף מכריעה. שיעור מס חברות נכון לשנת 2018 הינו 23%. בנוסף למס חברות, אם יחליט בעל מניות מהותי לחלק את יתרת הרווח כדיבידנד ישלם 30% מס על הדיבידנד. כך שנטל המס הכללי על רווחי החברה, בעת משיכת רווחיה על ידי בעל המניות ומנקודת מבטו, יכול להגיע ל-46.1% בשנת 2018.

במקרה ובעל המניות יחליט לא לחלק את הרווחים כדיבידנד. אלא להשקיעם במסגרת החברה עצמה. המס האפקטיבי שיחול עליו יהיה מס חברות בלבד, כלומר, 23% משנת 2018. עצמאי, לעומת זאת, משלם מס על פי מדרגות מס, כאשר המדרגה המקסימלית הנה 47% מהשכר בתוספת 3% מס יסף. מס נוסף זה חל על בעלי הכנסות גבוהות לכל סכום הכנסה מעבר ל- 641,880 ש"ח בשנת 2018. כתוצאה מכך מעל מדרגה זו משלם היחיד מס בשיעור אפקטיבי של 50%.

ביטוח לאומי

בנוסף לתשלומי מס הכנסה משלם עסק עצמאי דמי ביטוח לאומי, על הכנסות העסק. מאידך חברה פטורה מתשלום זה על רווחיה. שכן היא אינה מבוטחת או זכאית לכל הכנסה מהביטוח הלאומי. עצמאי מחויב בתשלומי דמי ביטוח לאומי עד לתקרת הכנסה חודשית של 43,370 ₪ (לשנת 2018). כך שכל הכנסה חודשית נוספת מעל התקרה, פטורה מדמי ביטוח לאומי. שיקול נוסף הינו קיזוז הפסדים נצברים, כאשר עצמאי הופך להיות חברה, או להיפך. כאשר אדם בעל חברה הופך להיות עצמאי, עליו לקחת בחשבון שהוא אינו יכול לקזז את ההפסדים שנצברו בעבר מהרווחים העתידיים. לכן יש לחשוב היטב האם כדאי לבצע את המעבר אם ישנו הפסד נצבר. למעט, במקרים של חברה משפחתית או חברת בית.

מס רווח הון

יש לציין כי במקרים בהם מבוצעות השקעות הוניות שאינן עומדות בהגדרת "הכנסה מעסק", על פי רוב ישנה עדיפות להשקיע באופן פרטי ולא במסגרת חברה. כל זאת, בתנאי שבידי המשקיע מצויים הכספים הנדרשים לביצוע ההשקעה. שכן, הרווחים ההוניים בעת המימוש ימוסו על פי כללי מיסוי יחיד שהינו מס סופי ובשיעור של 25% בדרך כלל. זאת, פרט למקרים בהם יעמוד על 15% (במכירת ני"ע סחירים על ידי בעל מניות לא מהותי לדוגמא). או שיעור מקסימאלי של 30% (במימוש מניות על ידי בעל מניות מהותי לדוגמא). במידה ואין ברשות המשקיע את הכספים הנדרשים לו לביצוע ההשקעה ובכוונתו למשוך אותם מחברה המצויה בבעלותו. הוא יידרש לשלם בגינם מס על דיבידנד ובהמשך לשלם מס רווח הון בגין רווחיו מההשקעה, כך שבמקרה כזה, בדרך כלל, מוטב יהיה לבצע את ההשקעה במסגרת החברה עצמה ולא באופן פרטי.

היבטים נוספים לשיקולי הקמת עסק עצמאי או חברה

עצמאי אינו זכאי לפיצויים פטורים ממס, לעומת זאת בעל חברה, העוסק בניהולה יכול לקבל משכורת חודשית מחברה שבבעלותו כמנהל שכיר ועל כן זכאי לקבל פיצויים פטורים ממס עד לתקרה הקבועה בחוק בעת פרישתו, לפיכך למעשה, ניתן לראות בכך הטבת מס בגובה המס על משכורת נוספת לכל שנת עבודה.

בנוסף לאמור לעיל, נציין שישנם גורמים נוספים שיש לשקול לפני קבלת החלטה. לדוגמא עלויות בגין שירותי הנהלת חשבונות ודוח כספי של חברה. עלויות אלה בדרך כלל גבוהות יותר מאשר בעסק עצמאי. מאידך הוצאות אלה הינן מוכרות לצרכי מס ולכן לא כל הנטל חל על החברה. כמו כן, לעתים ישנם שיקולים נוספים כדוגמת יוקרה, עוצמה וניסיון שמשדרת חברה.

יצוין כי מעצם ההגדרה המשפטית של המונח "חברה". אדם המקים עסק בתחום פעילות עתיר סיכונים ואחריות, החשוף בשל כך לתביעות משפטיות מוטב לו לפעול עסקית במסגרת חברה בע"מ. זאת, ללא קשר להיבטי המס. גם עסקי מזון, תרופות, קבלנים, יצרנים וכדומה, מומלץ להם בדרך כלל לפעול כחברה בע"מ.

סיכום

כאמור, ישנם שיקולים לכאן ולכאן, לפיכך כאשר עומדים בפני שאלת הקמת עסק עצמאי או חברה. מומלץ לבחון כל מקרה לגופו דבר המצריך עזרה מקצועית בקבלת ההחלטה. במשרדנו רואי חשבון ויועצי מס מומחים בעלי ניסיון רב שנים. הבדיקה תעשה בעבורך על סמך הנתונים האישיים שהוצגו בפנינו, לרבות סוג העסק, היקף ההכנסה, מספר השותפים וכדומה. ביחד איתך נשקול את צורת ההתאגדות הנכונה ביותר לך בהתאם לאופי העסק והיקפו.

המידע הניתן במאמר זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית. אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו. כל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

X
צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה
משוב

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EM Studio