הקמת אגודות שיתופיות

15.12.2011

כללי

אגודה שיתופית היא יישות משפטית עצמאית, אשר אינה מיועדת למטרות רווח לאגודה עצמה אלא לחבריה. כל חבר בני-אדם המונה לפחות 7 אנשים רשאי להתאגד כאגודה שיתופית.

האגודה מבוססת על ניהול עצמי בדרך דמוקרטית, לרווחת החברים, לפי עקרונות הקואופרציה, ללא בעלי מניות פאסיביים.

נהלי הקמה

על פי תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976 להלן שלבי הקמת אגודות שיתופיות:

 1. יש להגיש בקשה לרישום אגודה שיתופית לרשם בטופס חתום בידי המבקשים (להלן המייסדים) בצירוף שני עותקים מהצעת תקנות האגודה חתומים בידי המייסדים, הודעה על שמותיהם של חברי ועד ההנהלה הזמני חתומה בידי המייסדים וכל מסמך אחר שיידרש על ידי הרשם.
 2. הרשם יודיע למייסדים או לחברי הועד הזמני את החלטתו על הבקשה תוך 60 יום מיום הגשת הבקשה כדין.
 3. יש לבחור שם לאגודה אשר יציין באופן ברור את מהותה ומילת הזיהוי שלה (שינוי בשם האגודה טעון בשינוי בתקנותיה).
 4. אגודה תקבע בתקנותיה הוראות בעניינים המפורטים להלן:פרטים על האגודה – שם, המען, מטרות וסמכויות של האגודה.חברות – תנאים לקבלת חבר / פקיעת החברות.
  רשויות האגודה – דרך פעולתן של האסיפה הכללית, אסיפת מורשים, אסיפה מקומית, מועצת האגודה, ועד ההנהלה, ועד ביקורת, בחירות.הון אגודה, חשבונות ושימוש ברווחים.
  פעולות הנוגעות לעסקי האגודה.
  שונות.
  אגודה רשאית לאמץ את התקנות לדוגמה שאישר הרשם לאגודות מאותו סוג או לקבוע לעצמה תקנות.האגודה רשאית לתקן את תקנותיה על פי החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית.

חוקים ותקנות החלים על אגודות שיתופיות

זכויות וחובות של החברים קבועים בפקודת האגודות השיתופיות, כולל חקיקת משנה, בתקנות שהותקנו מכוח הפקודה וכן בתקנון האגודה.

תמצית הנקודות החשובות לניהול תקין של אגודות שיתופיות

על פי תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה- 1975 נקבע בין היתר:

בכל שנת כספים יש להגיש דוחות כספיים לרשם האגודות.

בכל שנת כספים יוכן תקציב ויובא לאישור האסיפה הכללית.

נקבעו תנאים וכללים למינוי מבקר חשבונות.

המועד להגשת הדוחות הכספיים הוא עד אוגוסט בשנה העוקבת. במקרים מיוחדים תינתן אורכה.

הדוחות הכספיים יאושרו על ידי האסיפה הכללית.

על פי תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה- 1975 נקבע בין היתר:

 1. הפרקים דנים באסיפה הכללית, בוועד המנהל, בבחירות וכן בתקופות כהונה.
 2. הפרק הדן בוועד ההנהלה כולל, בין היתר, הנחיה למינוי מורשי חתימה באגודה:

הוועד יסמיך לפחות שני חברי ועד שיהיו מורשי חתימה.

חתימת שני חברי הוועד ביחד תחייב את האגודה.

צוינו סייגים למינוי חבר וועד.

על פי תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976 נקבע בין היתר:

 1. על האגודה לערוך דוח כספי שנתי של האגודה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
 2. האגודה תנהל פנקסים וספרים, לרבות:

רשימת השתתפות החברים בהון האגודה – בה יירשם כמה חברים ישנם ובכמה השתתף בהון כל חבר.

פנקס הערבויות- בו תנהל האגודה את כל הערבויות שניתנו על ידה.

פנקס השעבודים- בו תנהל האגודה את השעבודים שניתנו על ידה.

פנקס חברי האגודה- בו תנהל האגודה את רישום חבריה.

ספר פרוטוקולים- בו תנהל האגודה את כל הפרוטוקולים מכל הישיבות שכונסו.

מתי ובאילו תנאים האגודה חייבת לבצע הנפקה לציבור?

על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח- 1968 כל הצעה לציבור של ניירות ערך מסחריים מחויבת בהנפקת האגודה בבורסה לניירות ערך הכוללת פרסום תשקיף המספק לציבור המשקיעים גילוי נאות אודות החברה, תחומי פעילותה, תוצאותיה הכספיות והסיכונים להם היא נחשפת בפעילותה. כחלק מתהליך זה, האגודה חייבת לקבל על עצמה כללי דיווח חשבונאיים מחמירים המחייבים שקיפות גבוהה לציבור המשקיעים.

הגדרות :

ניירות ערך מסחריים– המקנים למחזיק בהם תשואה על כספו.

הצעה – פעולה אקטיבית.
ציבור – כיום "ציבור" מוגדר כ- 35 אנשים.  כמות זו יכולה להשתנות מעת לעת.

לסיכום ניתן לקבוע כי בכל מקרה שבו האגודה מציעה בצורה אקטיבית ליותר מ- 35 אנשים לרכוש מניה המבטיחה תשואה על כספם- עליה לפעול לביצוע הנפקה לציבור.

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL