הערכות לסיום 2016 חברות

19.12.2016

הערכות לסיום 2016 חברות עוסק בהיבטים שונים של הנדרש מחברות במסגרת היערכותן לסיום שנת המס 2016. כמו בתום כל שנת מס, גם השנה יש לתת את הדעת ולהיערך לביצוע פעולות עד לתום שנת 2016או לדחיית ביצוע פעולות אחרות עד לתחילת שנת המס 2017.

להלן תמצית הפעולות המומלצות לביצוע:

הכנסות

דמי שכירות ממוסים על פי המועד שבו התקבלו, לכן יש לשקול מועד קבלת דמי שכירות, גם אם מדובר בתשלום מראש, בהתאם למועד בו רצוי שיחול המיסוי. אם נוצר השנה הפסד הון ממכירת מכונות וציוד ומתוכננת רכישה עתידית של מכונות וציוד, כדאי לשקול להקדים את הרכישה לשנה הנוכחית על מנת לנצל את ההטבות שבסעיף 27 לפקודה (הפיכת הפסד הוני לפירותי). אם נוצר השנה רווח ריאלי ממכירת נכסים, כדאי לשקול לדחות את רווח ההון באמצעות שיחלוף נכסים (רכישת נכס אחר המחליף את הנכס הנמכר) על פי סעיף 96 לפקודה. אם קיימים הפסדים עסקיים שוטפים כדאי לשקול הקדמת הכנסות, שאינן בהכרח הכנסות מעסק (דמי שכירות מראש לדוגמא) לשם קיזוזן מההפסדים השוטפים.

"עבודות מתמשכות"- בקבלנים:

 • קביעת שיעור הביצוע של עבודה מתמשכות (ביצוע של לפחות 25% מחייב דיווח רווח וביצוע של 50% לפחות מתיר קיזוז הפסד והכל במונחים חשבונאיים בלבד, ללא דיווח הכנסה חייבת למס הכנסה).
 • קבלן בונה – קביעת המועד שבו הבניין ייחשב כראוי לשימוש (מועד המחייב דיווח למס הכנסה על הכנסה חייבת / הפסד).

הוצאות, ניכויים וזיכויים שניתן לתבוע על בסיס מזומן

ישנן מספר הוצאות, אשר יכללו בדוח המס של אותה השנה בהן הוצאו (דווח על פי בסיס מזומנים). ככלל, מומלץ להקדים הוצאות אלה על מנת להפחית את תשלומי המס בתום השנה.

להלן דוגמאות להוצאות שמומלץ להקדימן, על פי האמור לעיל:

 • תשלומים בשל תרומות למוסדות מוכרים.
 • הקדמת תשלומים לפדיון ימי חופשה.
 • הקדמת תשלומי פיצויים לעובדים פורשים.
 • השלמת תשלומים בשל פיצויי פרישה לקופות וביטוחים של העובדים.
 • השלמת תשלומי נלוות לשכר וסוציאליות.
 • הקדמת תשלומי הבראה, משכורת 13 ומענקים שונים.

בעלי שליטה

תמצית הפעולות המומלצות בקשר עם בעלי שליטה:

 • הפקדות לקופת גמל לקצבה, לפיצויים ולקרן השתלמות.
 • בהתחשב בפער בין שיעור מס חברות לבין שיעור המס השולי של בעל השליטה, יש לשקול חלוקת מענקים ודמי ניהול.
 • רישום הפרשי הצמדה בגין הלוואת בעלים – הוצאות מוכרות בחברה והכנסה פטורה ממס בידי בעל השליטה.

תשלומי מס

להלן הפעולות המומלצות לביצוע בהקשר זה:

 • במידה ויש צורך, יש להשלים את תשלום המקדמות בשל עודפות (בעיקר בחברה בעלת הפסדים לצרכי מס), תוך התחשבות בהוראות החוק לפיהן:

תשלום יתרת חוב המס עד ליום 31.01.2017 יהיה פטור מהפרשי הצמדה וריבית.

תשלום עד 28.02.2017 יגרור תשלום של מחצית הפרשי הצמדה וריבית.

תשלום עד 31.03.2017 יגרור תשלום של 75% מהפרשי ההצמדה והריבית.

תשלום לאחר מכן יהיה חייב בתשלום מלוא הפרשי ההצמדה והריבית.

 • התאמת המחזור שדווח לצרכי תשלום מקדמות למחזור בפועל והשלמת ההפרשים, אם קיימים.
 • התאמת המחזור שדווח לצרכי מע"מ למחזור בפועל והשלמת ההפרשים, אם קיימים.

שונות

בדיקת סוג פנקסי החשבונות שעל העסק לנהל, זאת מתחילת שנת 2017 בהתאם להוראות ניהול פנקסים (בפרט אם חל שינוי בהיקפי הפעילות בעסק).

השלמת פרטי דיווח על תשלומים וניכויים במקור ורישומן בצורה מדויקת על מנת למנוע בעיה בקליטת הדוח המקוון וכן למנוע אי התרת הסכומים כהוצאה.

חובות קשים לגביה:

טיפול בחובות אבודים כולל בדיקת האפשרות לדרוש בגינם החזר מע"מ, בכפוף לקבלת אישור עו"ד.

בחינת החובות כלפי החברה בכללותם ובעיקר חובות הלקוחות ואיתור רשימות החובות המסופקים, קרי אלה שגבייתם קשה ומוטלת בספק זאת לצורך בחינת האפשרות לתבוע חובות אלה כאבודים.

ניכוי הוצאות ריבית והצמדה על חוב ניכויים – כלומר עדיפות לביצוע התשלום למס הכנסה ניכויים והמוסד לביטוח לאומי, לצורך התרת ההוצאה בספרים.

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL