הערכות לסיום 2012 – חברות

25.12.2012

הערכות לסיום 2012 – חברות עוסק בהיבטים שונים של הנדרש מחברות במסגרת היערכותן לסיום שנת המס 2012. כמו בתום כל שנת מס, גם השנה יש לתת את הדעת ולהיערך לביצוע פעולות עד לתום שנת 2012 או לדחיית ביצוע פעולות אחרות עד לתחילת שנת המס 2013.

להלן תמצית הנושאים אותם מומלץ לשקול:

הכנסות

דמי שכירות ממוסים על פי המועד שבו התקבלו, לכן יש לשקול מועד קבלת דמי שכירות, גם אם מדובר בתשלום מראש.

אם נוצר השנה הפסד הון ממכירת מכונות וציוד ומתוכננת רכישה עתידית של מכונות וציוד, כדאי לשקול להקדים את הרכישה לשנה הנוכחית על מנת לנצל את ההטבות שבסעיף 27 לפקודה (הפיכת הפסד הוני לפירותי).

אם נוצר השנה רווח ריאלי ממכירת נכסים, כדאי לשקול לדחות את רווח ההון באמצעות שיחלוף נכסים (רכישת נכס אחר המחליף את הנכס הנמכר) על פי סעיף 96 לפקודה.

אם קיימים הפסדים עסקיים שוטפים כדאי לשקול הקדמת הכנסות שאינן בהכרח הכנסות מעסק (דמי שכירות מראש לדוגמא) לשם קיזוזן מההפסדים השוטפים.

"עבודות ממושכות" – בקבלנים:

קביעת שיעור הביצוע של עבודה ממושכת (ביצוע של לפחות 25% מחייב על דיווח רווח וביצוע של 50% לפחות מתיר קיזוז הפסד).

קבלן בונה – קביעת המועד שבו הבניין ייחשב כראוי לשימוש (מועד המחייב דיווח על הכנסה / הפסד).

הוצאות, ניכויים וזיכויים המותרים על פי בסיס מזומנים

ישנן מספר הוצאות אשר יכללו בדוח המס של אותה השנה בהן הוצאו (דווח על פי בסיס מזומנים).

ככלל – מומלץ להקדים הוצאות אלה על מנת להפחית את תשלומי המס בתום השנה.

להלן דוגמאות להוצאות שמומלץ להקדימן על פי האמור לעיל:

* השלמת תשלומי נלוות לשכר

* השלמת תשלומים בשל פיצויי פרישה

* הקדמת תשלומי פיצויים למפוטרים

* הקדמת תשלומים לפדיון ימי חופשה

* הקדמת תשלומי הבראה ובונוסים

* תשלום דמי פינוי

* תשלומים בשל תרומות למוסדות מוכרים

בעלי שליטה

תמצית הפעולות המומלצות הקשורות בבעלי שליטה:

* הפקדות לקופת גמל לקצבה, לפיצויים ולקרן השתלמות.

* בהתחשב בפער בין שיעור מס חברות לבין שיעור המס השולי של בעל השליטה, יש לשקול חלוקת מענקים ודמי ניהול.

* רישום הפרשי הצמדה בגין הלוואת בעלים- הוצאות מוכרות בחברה והכנסה פטורה ממס בידי בעל השליטה.

תשלומי מס

במידה ויש צורך, יש להשלים את תשלום המקדמות בשל עודפות (בעיקר בחברה בהפסדים).

מומלץ לשלם את יתרת חוב המס עד ליום 31.01.2013 על מנת להימנע מהפרשי הצמדה וריבית.

תשלום עד 28.02.2013 יגרור תשלום של מחצית הפרשי הצמדה וריבית.

תשלום עד 31.03.2013 יגרור תשלום של 75% מהפרשי ההצמדה והריבית.

תשלום לאחר מכן יהיה חייב בתשלום מלוא הפרשי ההצמדה והריבית.

לבצע התאמת המחזור שדווח לצרכי תשלום מקדמות למחזור בפועל והשלמת ההפרשים בדוח דצמבר.

לבצע התאמת המחזור שדווח לצרכי מע"מ מקדמות למחזור בפועל והשלמת ההפרשים בדוח דצמבר.

שיעורי מס חברות בשנים האחרונות:

שנת המס            שיעור המס

2008                    27%
2009                    26%
2010                    25%
2011                    24%
2012                    25%

שונות

סיום הטיפול בחובות מסופקים ובתביעות כספיות שנויות במחלוקת על מנת להתיר את ההוצאה בשנה השוטפת.

טיפול בחובות אבודים כולל בדיקת האפשרות לדרוש בגינם החזר מע"מ.

השלמת פרטי דיווח על תשלומים וניכויים במקור ורישומן בצורה מדויקת על מנת למנוע בעיה בקליטת הדוח המקוון וכן למנוע אי התרת הסכומים כהוצאה.

בדיקת סוג פנקסי החשבונות שיש לנהל מתחילת שנת 2013 בהתאם להוראות ניהול פנקסים (בפרט אם חל שינוי בהיקפי הפעילות בעסק).

חברה המעוניינת בביצוע שינוי מבנה (פיצול ומיזוג) חייבת להיערך לכך לפני תום השנה ולהגיש בקשה לאישור מקדמי שכן מועד שינוי המבנה צריך להיות בתום שנת המס בלבד.

ניכוי הוצאות ריבית והצמדה על חוב ניכויים- הוצאות אלו יותרו ללא קשר למועד הדרישה בניכוי של קרן המס.

למאמר מעודכן יותר בנושא זה שפורסם באתר המשרד, לחץ על הקישור  – הערכות לסיום 2014 חברות.

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL