הערכות לסוף שנה – יחידים

17.12.2019

הערכות לסוף שנה – יחידים, עוסק בהיבטים שונים של הנדרש מיחידים במסגרת היערכותם לסיום שנת המס 2019. כמו בתום כל שנת מס, גם השנה יש לתת את הדעת ולהיערך לביצוע פעולות, שנדרש לבצען עד לתום השנה, או לשקול את דחייתן עד לתחילת שנת המס הבאה.

להלן תמצית הפעולות המומלצות לביצוע:

השלמת תשלומים עד לסוף השנה

השלמת תשלומים לשם קבלת הטבות מס:

  • לקופות גמל ולביטוח חיים
  • לקרן השתלמות
  • תרומות למוסדות מוכרים

לגבי עצמאים- הקדמת התשלום למוסד לביטוח לאומי, כך שפירעונו יחול בשנת 2019לשם ניצול הניכוי כבר באותה השנה.

במקרים של דווח ההכנסה החייבת על פי בסיס מזומן – מומלץ לפרוע בפועל התחייבויות לפני תום שנת המס, זאת על מנת להכיר בהוצאה כבר בשנת המס 2019.

רכישת קופות רושמות לפני תום שנת המס.

דמי שכירות ממוסים על פי המועד שבו התקבלו בפועל, לכן יש לשקול מועד קבלת דמי שכירות, גם אם מדובר בתשלום מראש.

השלמת תשלומים המקנים זיכוי מסכום המס עד 31.12.2019 (לדוגמא – זיכוי בגין תשלומים להחזקת בן משפחה במוסד).

יתרות  חובה בעלי מניות ומשיכות בעלים

יתרות חובה בעלי מניות ומשיכות בעלים אינן מותרות יותר כבעבר. כיום, בעקבות שינוי הוראות החקיקה חלה חובה לדווח על משיכות כספים בסכום העולה על 100,000 ₪ כעל הכנסה במסגרת הדוח השנתי, בהתאם להתניות הקיימות בחוק. משמעות העניין היא שלא קיימת כיום אפשרות למשוך כספים מבלי לשלם בגינם מס ואי דיווח על הכנסות אלה בדוח השנתי, כמוהו כאי דיווח על הכנסות מעסק, או על הכנסה מכל מקור שהוא, דבר המהווה עבירה פלילית.

יש לשים לב , שאף על החברה חלה חובה חוקית לנכות מס במקור מההכנסה הנ"ל. זאת ועוד, משיכת כספים תיחשב ככזאת, גם אם לא נמשכו כספים בפועל, אלא הועמדו כערובה (בטחונות), על ידי חברה לטובת בעל המניות.

יתרות משיכות כספים המופיעות במאזני החברה ליום 31.12.2018

יתרות אלו אם הושבו עד ליום 31.12.2019, האמור לא יחול עליהם ובלבד שלא מדובר במשיכות לפני 01.01.2013.

משיכת כספים בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪ החל מיום 01.01.2017.

משיכת כספים בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪ תחשב הכנסה בידי בעל המניות, בתום שנת מס שלאחר שנת המשיכה (להלן – "מועד החיוב"). לפיכך, כספים שנמשכו במהלך שנת 2018, מועד חיוב המס בגינם יהיה 31.12.2019. במידה ובעל המניות ישיב לחברה את הכספים עד למועד החיוב ולא ימשוך אותם מחדש בתוך שנתיים מהמועד שהחזיר אותם, אלא באופן חד פעמי לתקופה של עד 60 ימים, יהיה בעל המניות פטור ממס על משיכות הכספים כאמור. אם הכספים נמשכו בחזרה לתקופה העולה על 60 ימים, תיחשב משיכת הכספים להכנסה בידי בעל המניות ממועד המשיכה המקורי. במידה ויחול חיוב במס יהא זה מס על דיבידנד, ככל שקיימים רווחים לחלוקה, אחרת, תמוסה ההכנסה בשיעור המס השולי, החל על בעל המניות. כספים שנמשכו בגובה יתרת הזכות של בעל המניות בספרי החברה לא יחויבו במס, בתנאי שיתרת הזכות לא תיפרע בתוך 18 חודשים ממועד המשיכה. במידה והחברה נטלה הלוואה מהבנק ובעל המניות משך כספים אלה, הוא לא יחויב במס בגינם, בתנאי שההלוואה מהבנק נפרעת על ידו בפועל וכל עוד החברה לא העמידה ערובה להלוואה.

העמדת נכסי חברה לרשות בעל המניות

על פי הוראות החוק, גם שימוש בנכסי החברה על ידי בעל מניות, תיחשב להכנסה בידו, עד למועד בו ישיב את הנכס לרשות החברה. השבת הנכס לחברה ולקיחתו מחדש בתוך שלוש שנים ממועד ההשבה, לא תיחשב להחזרת הנכס מלכתחילה ויחול מס על השימוש בו בגין כל התקופה. נכס שלא הושב לחברה עד למועד החיוב, יהפוך להכנסה בידי בעל המניות בגובה עלות הנכס, בניכוי יתרת זכות של בעל המניות בספרי החברה, ככל שקיימת. במידה ומדובר בדירה, בנוסף ליתרת זכות כאמור, תנוכה גם יתרת הלוואה בנקאית, לה משועבדת הדירה ובלבד שהשעבוד הינו לתקופה של שלוש שנים לפחות.

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL