החזר מס לשכיר

11.04.2018

החזר מס לשכיר מתאפשר במקרים רבים, לדוגמה: כאשר אדם עבד בחלק מחלקי השנה או כאשר הוא עבד אצל מספר מעסיקים במקביל, עבר אירוע רפואי במהלך השנה, לא ניצל את נקודות הזיכוי להן רשאי. כגון: סיום לימודים אקדמאים, מספר ילדים, מגורים בישובי ספר ועוד. כמו כן, במקרים בהם נמכר נכס נדל"ן ששולם בגינו מס שבח וכן במקרים רבים ומגוונים נוספים. אנו נשמח לערוך עבורכם בדיקה מקיפה וללא כל התחייבות מצדכם לקבלת החזרי מס. לצורך כך, פירטנו להלן את המסמכים הנדרשים מכל אחד ובמקרה של זוגות נשואים המסמכים הנדרשים משני בני הזוג. בדיקת הזכאות לקבלת החזר מס לשכיר ניתנת להיעשות בגין השנים 2011 עד וכולל שנת 2017.

להלן פירוט הנושאים והמסמכים לבדיקת הזכאות לקבלת החזר מס לשכיר:

טופס 106

ריכוז שנתי של ההכנסות ממשכורות שקיבלתם מכל המעבידים אשר אצלם הועסקתם. הן של מגיש/ת הבקשה להחזר והן של בן / בת הזוג. רלוונטי מאוד לשכירים שלא עבדו כל השנה ברצף, או שעבדו במספר עבודות במקביל.

ריכוז שנתי על הכנסות מפנסיה / אובדן כושר עבודה

בפרט במידה ונוכה מס מהכנסות אלה.

הכנסות מהמוסד לביטוח לאומי

אישורים על כל הכנסה שנתקבלה מהמוסד לביטוח לאומי –

כגון: דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה, הבטחת הכנסה, תגמולי מילואים, קצבאות שונות.

הכנסות משכ"ד

פירוט ההכנסות משכר דירה שנתקבלו עבור כל הנכסים שבבעלותכם, לרבות בגין הכנסות פטורות מהשכרת דירות למגורים.

הכנסות אחרות

כל הכנסה או רווחים שהיו לכם בשנים הרלוונטיות ממקורות שלא הוזכרו לעיל ואשר בגינם לא ניהלתם ספרי חשבונות. (כגון: רווח הון ממכירת נכסים כלשהם, ריבית, מענקים, מלגות, וכו').

הכנסות והשקעות בחו"ל

לאור חובת הדיווח על כל הכנסה מעבודה או מהשקעה בחו"ל, לקוחות אשר היו להם הכנסות בחו"ל בשנים הרלוונטיות, מתבקשים להעביר למשרדנו אישורים או אסמכתאות בקשר עם הנ"ל. כמו כן, נבקש לקבל נתונים אודות השקעות שבוצעו בחו"ל, גם אם טרם הניבו תשואה כלשהי.

פרטים אודות השקעות בבורסה

נדרש לרכז את הפעולות שבוצעו על ידכם בבורסה לניירות ערך. לידיעתכם ניתן לפנות לבנק ולבקש פירוט שנתי של כל פעולותיכם, לרבות אישור על ניכוי במקור לכל שנה בנפרד (ראה סעיף 9 להלן).

קופות גמל, ביטוחי חיים וקרנות השתלמות

אישורים שנתיים על ההפקדות שביצעתם לביטוחי חיים ו/או לקופות גמל ו/או לקרנות השתלמות כלשהן – על שם מגיש/ת הדוח, בן/בת הזוג וילדים עד גיל שמונה עשרה.

אישורים על ניכויים במקור

אישורים על מס שנוכה במקור בכל שנת מס. אישורים אלו יינתנו לכם ע"י הלקוחות, בנקים וכל גורם אחר שניכה את המס כאמור. לתשומת לבכם, בעיקר במידה ונוצרו לכם במהלך השנה הכנסות ריבית, דיבידנד או רווחים מתוכניות חיסכון, פיקדונות וניירות ערך החייבות במס.

אישורים מיוחדים

אישורים לכל שנת מס, בקשר עם הנחות או זיכויים מיוחדים המגיעים לכם –

כגון: תושב ספר, נכות אישית ו/או ילדים המרותקים למיטה בקביעות, לקויי למידה חמור לילדים, מועד סיום לימודים אקדמאים, מועד שחרור משירות בצה"ל וכד'.

נכות זמנית / קבועה

אישורים על אירוע לב או כל אירוע רפואי קשה, לגבי כל שנת מס.

קבלות על תרומות למוסדות ציבור

ריכוז הקבלות בגין מתן תרומות למוסדות ציבור בשנים הרלוונטיות. (רלוונטי למוסדות שקיבלו אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – אישור זה רשום בדרך כלל על גבי הקבלה של התרומה).

נתונים אישיים

מצב משפחתי, מספר ילדים ותאריכי הלידה שלהם. (לגרושים: מועד הגירושין / הפירוד, תשלומי מזונות ואצל מי שוהים  הילדים).

המידע הניתן במאמר זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית. אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו. כל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL