החזר הוצאות במוסד ציבורי

13.01.2011

החזר הוצאות במוסד ציבורי למתנדבים ו/או עובדים

במהלך העסקים השוטף נדרשים ארגונים להשיב לעובדים ו/או למתנדבים הוצאות שמומנו על ידם לטובת הארגון. להחזר הוצאות כאלה עלולות להיות השלכות מיסוי ולפיכך חשוב להבין את הוראות החוק בעניין, כמפורט במאמר זה תוך אבחנה בין החזר הוצאות לעובד בעסק לבין החזר הוצאות לעובד או מתנדב במוסד ציבורי.

החזר הוצאות למתנדבים במוסד ציבורי

"מוסד ציבורי" כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, הינו חבר בני אדם של 7 לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד.

"מטרה ציבורית"  מוגדרת כמטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט.

לאור היות המוסד הציבורי פועל לשם מטרה ציבורית מסוימת, יכול ויהיו בו מתנדבים לקידום פעילותו ובשל היבטי המס העלולים להתעורר מעצם ביצוע תשלום לאדם שאינו מקבל שכר ואינו מגיש חשבונית למוסד הציבורי, הותקנו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות של מתנדב במוסד  ציבורי), התשס"ז -2006.

בהתאם לתקנות הנ"ל "מתנדב"  הינו יחיד שמתקיימים לגביו שני אלה:

– הוא עושה פעילות התנדבותית לקידום המטרות הציבוריות של המוסד הציבורי.

– לא הייתה לו הכנסה מהמוסד הציבורי, במישרין או בעקיפין, או כל תמורה או טובת הנאה אחרת, למעט לכיסוי הוצאות שהוציא, במישרין או בעקיפין, לצורך מימוש המטרות הציבוריות של המוסד הציבורי.

נקבע כי החזר הוצאות למתנדב במוסד ציבורי עבור הוצאות שהוציא המתנדב לצורך מימוש מטרותיו של המוסד הציבורי תותרנה למתנדב בניכוי, עד גובה הסכום ששילם לו המוסד הציבורי כהחזר הוצאותיו.

יודגש כי מבחינת המתנדב, כל השבת הוצאה שהוציא למימוש מטרות המוסד הציבורי ואין לו טובת הנאה בצדה יהיה הכנסה מצד אחד והוצאה מצד שני, כך שסה"כ ההכנסה בידי המתנדב בנטו היא אפס.

התקנות קובעות כי יראו תשלום שהוציא המתנדב לצורך מימוש המטרות הציבוריות של המוסד הציבורי כהוצאה אצל המוסד הציבורי, והיא תותר לו בניכוי לעניין חישוב הוצאות עודפות.

כלומר, תשלום למתנדב מעבר לתקרה הקבועה בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) התשל"ב – 1972, לא יחייב את המתנדב במס אך יביא לחיוב המוסד הציבורי במס בשל הוצאות עודפות בשיעור 90% מגובה ההוצאה העודפת.

למרות האמור, התקנות קובעות הקלה למוסד ציבורי בקשר עם החזר הוצאות כיבוד קל, דלק, נסיעות ושיחות טלפון לגביהם יותר בניכוי סכום הגבוה יותר מהקבוע בתקנות הרגילות של מ"ה, ואשר לא יחויב בהוצאות עודפות. וזאת לפי בהתאם לסכומים המפורסמים על ידי רשויות המס מדי שנה.

החזר הוצאות לעובדים

סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 קובע מקורות הכנסה מעבודה:

" השתכרות או רווח מעבודה, כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו, תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה".

מכאן, החזר תשלומים לעובד נחשבת להכנסה בידי העובד, למעט תשלום המותר לעובד בניכוי.

על כן, עובד הקונה מכספו, למשל, חלקים בעבור מפעל המעביד לא ייחשב למקבל הכנסה כשיחזיר לו המעביד את ההוצאה. ההחזר אינו הכנסה, מאחר ומדובר בכספי העובד שהועמדו לרשות המעביד, וההחזר הוא פירעון קרן הלוואה שניתנה למעביד. אפשר גם לומר כי הוצאה כאמור מותרת לעובד בניכוי, ולפיכך אין ההחזר הכנסה על פי לשון סעיף 2(2).

בעניין הוצאות עובד המותרות בניכוי ומשתלמות על ידי המעביד, יש בפקודה "קיצור דרך". במקום לראות בכל ההחזר הכנסה שממנה תנוכה ההוצאה על פי סעיף 17 לפקודה, בחר המחוקק להפחית את ההכנסה מלכתחילה בסכום הזהה לסכום ההוצאה המותר בניכוי ולחייב במס את העובד רק על ההפרש (באמצעות שווי בתלוש השכר).

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL