דיווח מקוון למעמ 2012

15.01.2011

כמשרד רואי חשבון המשרתים לקוחות רבים הנדרשים לדווח לרשויות מע"מ בדיווח מקוון – קובץ PCN, צברנו ניסיון רב בתחום ונשמח לשתף אתכם בניסיוננו זה. שנת 2010 הייתה השנה הראשונה בה החלה הטמעתו ההדרגתית של הדיווח המקוון למע"מ, עליו החליט המחוקק במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, בשנת 2009.

כעת, במסגרת ה"פעימה השלישית" של יישום הוראות החוק, אשר מטרתו להביא בסופו של דבר לדיווח מקוון לכלל העוסקים, מורחבת רשימת העוסקים החייבים בדיווח מע"מ מקוון החל מחודש ינואר 2012.

בהתאם לפרסומי רשויות המס, החל מיום 1.1.2012, יהיו חייבים בדיווח מקוון למע"מ, עוסקים העומדים באחד מהתנאים שלהלן:

  • עוסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2011 מעל 2.5 מיליון ש"ח (ללא תלות בשיטת ניהול החשבונות).
  • עוסקים החייבים בניהול ספרי חשבונות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים. (ללא תלות בגובה מחזור עסקאותיהם – להלן טבלה מפורטת לנוחיותכם).
  • מלכר"ים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2010 עלה על 20 מיליון ש"ח.
  • מוסדות כספיים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2010 עלה על 4 מיליון ש"ח.

למניעת ספק, מובהר כי לא יהיה כל הבדל בנושא זה בין יחיד לבין חברה.

יודגש כי לא כל העוסקים המנהלים את ספריהם בשיטה הכפולה יהיו חייבים בהכרח בדיווח המקוון למע"מ בשנת 2011, אלא רק אלה המחויבים לנהל את ספריהם בשיטה זו מכוח הוראות ניהול ספרים (ולא מכוח חוק החברות שעל פיו כל חברה חייבת לנהל את ספריה בשיטה הכפולה).

על פי הוראות ניהול ספרים החובה לנהל ספרים בשיטה הכפולה מושפעת מהיקף הפעילות, אשר מתבטא בין היתר במחזור הכנסות, מספר עובדים וכדומה. להלן רשימת החייבים בניהול ספרים על פי השיטה הכפולה בהתאם להוראות ניהול ספרים:

סוג הנישום כמפורט בהוראות ניהול ספרים תנאי לחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה תנאי חלופי לחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה
תוספת א' – יצרנים מחזור הכנסות עולה על 3,450,000 ₪ כולל מע"מ העסקת 18 עובדים ומעלה
תוספת ב' – סיטונאים מחזור הכנסות עולה על 3,450,000 ₪ כולל מע"מ העסקת 4 עובדים ומעלה
תוספת ג' – קמעונאים מחזור הכנסות עולה על  3,450,000 ₪ כולל מע"מ העסקת 7 עובדים ומעלה
תוספת ד' –  קבלנים עלות הבנייה או מחזור ההכנסות  עולה על   3,450,000 ₪ כולל מע"מ
תוספת ז' – בעלי בתי ספר לנהיגה הכנסות בית הספר לנהיגה נובעות מהפעלת 5 כלי רכב ללימוד נהיגה או יותר
תוספת ח' – בעלי בתי ספר מספר התלמידים הממוצע בבית הספר עולה על 150
תוספת ט' – סוחרי מקרקעין ומתווכי מקרקעין סוחרי מקרקעין – מחזור ההכנסות בתוספת עלות המלאי עולה על 10,350,000 ₪ כולל מע"ממתווכי מקרקעין –  מחזור ההכנסות עולה על 560,000 ₪ כולל מע"מ
תוספת י' – סוחרי רכב ומתווכי רכב סוחרי רכב – מחזור ההכנסות עולה על 10,350,000 ₪ כולל מע"ממתווכי רכב – מחזור ההכנסות עולה על 420,000 ₪ כולל מע"מ
תוספת י"א – נותני שירותים ואחרים נותני שירותים – מחזור ההכנסות עולה על 1,950,000 ₪ כולל מע"ממוסכי רכב – מחזור ההכנסות עולה על 2,700,000 ₪ כולל מע"מ
תוספת י"ב – חקלאים מחזור ההכנסות עולה על 4,700,000 ₪ כולל מע"מ
תוספת י"ד – בעלי תחנות דלק חייבים בניהול מערכת חשבונות כפולה בכל מקרה, בין אם  מדובר במכירת דלק ובמתן שירותי סיכה או רחיצה, ובין אם מדובר במכירת דלק בלבד
תוספת ט"ו – סוכנות ביטוח חייבת בהנהלת חשבונות כפולה בכל מקרה, אם היא מורשית להדפיס פוליסות ביטוח
תוספת ט"ז יהלומנים יהלומן שעסקו או חלק מעסקו עיבוד, מסחר ותיווך ביהלומים או באבני חן חייב בניהול מערכת חשבונות כפולה. יהלומן שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים או תיווך ביהלומים אינו חייב בניהול מערכת חשבונות כפולה

יש לשים לב לכך שמחזור ההכנסות הקובע לחובת ניהול מערכת החשבונות הכפולה, מוגדר בהוראות ניהול ספרים כאחד מאלה:

(א) סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים – לרבות מסים עקיפים, בשנת המס הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכת שומה סופית (להלן – השנה הקובעת), והכל לפי הסכום הגבוה כשהוא מוכפל ב–12 ומחולק למספר חודשי פעילות העסק בשנת המס הקודמת או בשנה הקובעת, לפי הענין. לעינין זה – "חודש" – לרבות חלק מחודש;

(ב) לגבי נישום שפנקסיו היו בלתי קבילים בשנה הקובעת – אחד מאלה, לפי הסכום הגבוה שביניהם:

(1) הסכום השווה למחזור שנקבע לצורך השומה בשנה הקובעת, כשהוא מותאם לעליית המדד מהמדד שהתפרסם בחודש הראשון של השנה הקובעת ועד למדד שהתפרסם בחודש הראשון של שנת המס הקודמת;

(2) הסכום האמור בסעיף קטן (א);

לעניין זה, "שומה סופית" – שומת מס הכנסה או שומת מס ערך מוסף שנערכה לתקופה מקבילה לשנת מס, שאין עוד לגביה זכות להשגה או לערעור.

(ג) לגבי נישום שלא היה לו מחזור, בשנת המס הקודמת – אחד מאלה:

(1) מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת, כשהוא מותאם לעליית המדד, מהמדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס שלפני השנה הקודמת ועד למדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס הקודמת;

(2) לא היה לנישום מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת – אומדן המחזור או ההוצאות בעסק בשנת המס, לפי הגבוה ביניהם;

המידע הניתן במאמר / מדריך זה, ניתן כשרות על ידי מיכאל ויצמן ושות' – משרד רואי חשבון, פארק תעשיות פולג נתניה. המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית, אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע, זאת נכון למועד פרסום המאמר בלבד, איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

רואה חשבון ממשרדנו ישמח לסייע בהקדם, ככל שיידרש. צור קשר – ללא התחייבות.

צור קשר
09-8920100

ייעוץ ללא התחייבות -
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

שלח
הצלחה
whatsapp
נְגִישׁוּת
איפוס

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EMILIA DIGITAL