מבזקים

22/08

דיבידנד מוטב במס מופחת 25% – תזכורת

כידוע ובהתאם להוראת שעה, נקבע כי ניתן לחלק דיבידנד מוטב בשיעור מס מופחת של 25% וללא מס יסף, זאת, עד ליום 30 בספטמבר 2017.   לאור העובדה שמועד סיום הוראת השעה קרב, אנו ממליצים מאוד לשקול הצורך בחלוקת דיבידנד מוטב, המאפשר חסכון משמעותי במס על הדיבידנד – בשיעור של 8%, כלומר חלוקה בשיעור של 25% במקום 33% כולל מס יסף.   חלוקת הדיבידנד כדאית במיוחד למנהלים המצויים ביתרת חובה בחברה.   לנוחיותכם מצ"ב קישור למאמר מפורט העוסק בנושא זה, שפורסם באתר המשרד בחודש מרץ 2017. המאמר שם דגש על יתרות[…]

15/08

דע זכויותיך וחובותיך 2016

רשות המסים בישראל פרסמה מהדורה מעודכנת – לשנת 2016, של החוברת דע זכויותיך וחובותיך 2016 – מדריך למילוי הדוח השנתי.   מדריך זה מסייע במילוי הדוח השנתי למס הכנסה, שכן הוא מסביר בשפה שאינה משפטית, את הדרך למילוי והגשת הדוח השנתי האישי למס הכנסה. במדריך ניתנים הסברים מפורטים לרבות דוגמאות רבות ומפורטות אודות סוגיות המס השונות וכן אודות  הניכויים המותרים והזיכויים האפשריים בשנת המס 2016. יאמר בכנות שאף שרשויות המס עשו מאמץ להנגיש הנושאים לציבור הרחב עדיין יתכן ויהיה קושי מצידכם בהבנת המושגים המקצועיים ו/או ביישומם בפועל במסגרת הדיווח של הדוח השנתי,[…]

22/03

אורכה להגשת טופס 126 וטופס 856 לשנת 2016

רשות המסים הודיעה על מתן אורכה למועד ההגשה של הדיווחים השנתיים, לשנת 2016, על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים שנתיים מתשלומים אחרים, שאינם ממשכורת או שכר עבודה (טופס 856), זאת עד ליום 31.05.2017 וכן לאפשר את הגשת טופסי ההצהרה החתומים לשנת 2016 במועדים כדלקמן:   דוח שישודר עד ליום 31.05.2017 – ניתן להגיש את טופס ההצהרה החתום עד ליום 31.10.2017. דוח שישודר מיום 01.06.2017 ועד ליום 30.06.2017 – ניתן להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 30.06.2017. דוח שישודר מיום 01.07.2017 – יחשב כמי שלא הגיש את הדוח במועד ומועד ההגשה[…]

12/02

מס ריבוי דירות

בהתאם לחקיקה החדשה, החל משנת 2017 מס ריבוי דירות יחול על יחיד / תא משפחתי, המחזיק בבעלות על דירות בשיעור החזקה של 249% ומעלה (כלומר, גם החזקה חלקית בדירה נכללת בתחשיב). המס שהוטל עומד על 1% משווי הדירה, עד לתקרת מס מקסימלי בסך 18,000 ₪ לדירה לשנה.   במידה ושווי הדירות להשקעה נמוך מ- 1,150,000 ₪ בעל הדירות יהיה פטור ממס. כאשר שווי הדירות יהיה בין 1,151,001 ₪ ל-1,400,000 ₪ ישולם מס חלקי בהתאם לנוסחה הקבועה בחוק.   לידיעתכם, ישנן דירות שלא יחול עליהן מס ריבוי דירות כגון דירות שנרכשו[…]

26/01

יחסי עובד מעביד – רשימת השינויים שיכנסו לתוקף מחודש ינואר 2017

להלן מספר שינויים בתחום דיני העבודה שנכנסו לתוקף, החל מיום 01.01.2017.   הארכת ימי החופשה השנתית המגיעים לעובדים עם ותק של 1-4 שנים – עפ"י החוק (כולל שבת) – 16 ימי עבודה (במקום 15 ימים). בשבוע עבודה של שישה ימים – 14 ימי עבודה (במקום 13 ימים). בשבוע עבודה של חמישה ימים – 12 ימי עבודה (במקום 11 ימים).   לתשומת לבכם, לאחר השינוי הנ"ל הזכויות לחופשה יהיו זהות לגבי חמשת שנות הוותק הראשונות.   הגדלת אחוזי ההפקדות הפנסיוניות לעובדים, בהתאם לצו ההרחבה שפורסם ביום 22.06.2016 – 6% הפרשות עובד[…]

2016

26/12

חוק ההסדרים – רפורמות בתחום המס

ביום 22.12.2016 אישרה מליאת הכנסת רפורמות בתחום המס במסגרת חוק ההסדרים. להלן תמצית השינויים שאושרו בחקיקה זו:   ‏ מס חברות ירד ל- 24% בשנת 2017 ול- 23% בשנת 2018. מדרגות המס ליחיד ישונו באופן בו מקבלי הכנסות בסך 33 אלפי ₪ ומעלה לחודש, ישלמו מס גבוה יותר. מס יסף על הכנסות גבוהות יעלה מ – 2% ל – 3% ויחול על בעלי הכנסות שנתיות של מעל 640 אלפי ₪ (במקום כ – 800 אלפי ₪ כיום). הכנסתה החייבת של חברת "ארנק" תיוחס לבעל מניותיה וישולם בגינה מס שולי. הטלת[…]

14/08

נוהל גילוי מרצון – אורכה עד 31.12.2016

במסגרת מאבקה של רשות המסים בהון השחור ובמטרה לעודד נישומים אשר עברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם, רשות המסים פרסמה ביום 30.06.2016 הודעה  בדבר הארכת הנוהל לגילוי מרצון באופן אנונימי, עד ליום 31.12.2016.   במסגרת הנוהל רשות המסים מתחייבת למעשה שלא לנקוט בהליכים פלילים כנגד נישומים אשר ביצעו גילוי מרצון, בהתאם לתנאים המפורטים בנוהל. כמו כן, מעתה הנוהל יחול גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס.   הנוהל המעודכן כולל שני מסלולים, "מסלול אנונימי" ו- "מסלול מקוצר".   "מסלול אנונימי" – במסלול זה יכול הנישום לפנות[…]

29/06

חובת שידור דוח 126 למוסד לביטוח לאומי

בהתאם להודעת המוסד לביטוח לאומי, החל מחודש ינואר 2016 חלה חובת שידור טופס 126 באופן מקוון מידי חצי שנה, זאת, בנוסף לשידור השנתי למס הכנסה.   לפיכך בשנת 2016 חובה לשדר את הדוחות במועדים דלהלן:   ינואר עד יוני 2016 – ידווח עד יום 18 ביולי 2016. יולי עד דצמבר 2016 – ידווח עד יום 18 בינואר 2017.   כמו כן, תשומת לבכם לכך שבתי התוכנה לחישוב שכר נערכו לשידור זה ויש להתעדכן מולם, בתהליך ההפקה לשידור. לנוחיותכם מצ"ב חוזר שהופק על ידי המוסד לביטוח לאומי, המפרט על מי חלה החובה בדיווח,[…]

20/03

דע זכויותיך וחובותיך 2015

רשות המסים בישראל פרסמה מהדורה מעודכנת – לשנת 2015, של החוברת דע זכויותיך וחובותיך 2015 – מדריך למילוי הדוח השנתי.   מדריך זה מסייע במילוי הדוח השנתי למס הכנסה, שכן הוא מסביר בשפה שאינה משפטית, את הדרך למילוי והגשת הדוח השנתי האישי למס הכנסה. במדריך ניתנים הסברים מפורטים לרבות דוגמאות רבות ומפורטות אודות סוגיות המס השונות וכן אודות  הניכויים המותרים והזיכויים האפשריים בשנת המס 2015. יאמר בכנות שאף שרשויות המס עשו מאמץ להנגיש הנושאים לציבור הרחב עדיין יתכן ויהיה קושי מצידכם בהבנת המושגים המקצועיים ו/או ביישומם בפועל במסגרת הדיווח של הדוח השנתי,[…]

28/02

דע זכויותיך במקרקעין 2016

רשות המסים בישראל פרסמה מהדורה מעודכנת – לשנת 2016, של החוברת דע זכויותיך במקרקעין 2016.   בחוברת זו מידע שימושי רחב הכולל דוגמאות והסברים מעמיקים בכל הקשור למיסוי מקרקעין בשנת המס 2016, החוברת כוללת מידע רחב וחשוב, הן מצד רוכש המקרקעין והן מצד מוכר המקרקעין. לפיכך ניתן להתייחס לחוברת זו כאל מדריך מס מקיף לרוכש, כמו גם כאל מדריך מס מקיף למוכר זכות במקרקעין.   לצפייה בחוברת המעודכנת לשנת 2016 – לחץ על הקישור – דע זכויותיך במקרקעין 2016.   רואה חשבון מצוות המשרד ישמח לסייע לכם בקשר עם מבזק זה, צור קשר[…]

ייעוץ ללא התחייבות - מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

09-8920100 09-8658565 רח' המלאכה 45, ת.ד 8838, בית אלרוד דנ אביב - כניסה 3, פארק תעשיות פולג, נתניה
נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה
משוב

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EM Studio