מאמרים

16/11

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

בחודש יוני 2017, פירסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה מס' 4.2017 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים. חוזר זה מחליף ומבטל את חוזר מס' 7.2016 שפורסם בחודש דצמבר 2016.   מטרת החוזר : למעשה באמצעות הנחיות חוזר זה, מטרת רשויות המס בין היתר למנוע התרת הוצאה בגין הפקדות ספציפיות לפיצויים בשעה שקיים עודף בלתי מיוחס לעובדים קיימים בקופה מרכזית לפיצויים.   רקע כללי: בעבר על מנת להבטיח את זכויותיהם של העובדים, כמו גם לאפשר למעביד התרת הוצאות בגין התחייבויותיו לתשלום פיצויי פיטורין – הוקמו הקופות לפיצויים, אשר נחלקו לקופות אישיות[…]

20/03

יתרות חובה בעלי מניות ומשיכות בעלים

בחודש דצמבר 2016, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית אושרו בכנסת שורה של  שינויי חקיקה בתחום המסים, שהדרמטי בהם נוגע למיסוי יתרות חובה בעלי מניות ומשיכות בעלים. כלומר, משיכות כספים מחברות על ידי בעלי מניות מהותיים (בעלי מניות המחזיקים 10% ומעלה מהון המניות) או קרובם.   ידוע מאז ומעולם כי משיכות כספים על ידי בעל מניות, מעבר לסכום הנטו של משכורתו בחברה, ככל שקיימת, חייבות במס על דיבידנד או במס על הכנסות ממשכורת, לפי העניין. עד היום, מי שמשך כספים מחברה בבעלותו ולא דיווח על דיבידנד, התייחס לכספים אלה כאל הלוואה ולא[…]

2016

19/12

הערכות לסיום 2016 חברות

הערכות לסיום 2016 חברות עוסק בהיבטים שונים של הנדרש מחברות במסגרת היערכותן לסיום שנת המס 2016. כמו בתום כל שנת מס, גם השנה יש לתת את הדעת ולהיערך לביצוע פעולות עד לתום שנת 2016או לדחיית ביצוע פעולות אחרות עד לתחילת שנת המס 2017.   להלן תמצית הפעולות המומלצות לביצוע:   הכנסות   דמי שכירות ממוסים על פי המועד שבו התקבלו, לכן יש לשקול מועד קבלת דמי שכירות, גם אם מדובר בתשלום מראש, בהתאם למועד בו רצוי שיחול המיסוי.   אם נוצר השנה הפסד הון ממכירת מכונות וציוד ומתוכננת רכישה עתידית[…]

19/12

הערכות לסיום 2016 יחידים

הערכות לסיום 2016 יחידים עוסק בהיבטים שונים של הנדרש מיחידים במסגרת היערכותם לסיום שנת המס 2016. כמו בתום כל שנת מס, גם השנה יש לתת את הדעת ולהיערך לביצוע פעולות, שנדרש לבצען עד לתום השנה, או לשקול את דחייתן עד לתחילת שנת המס הבאה.   להלן תמצית הפעולות המומלצות לביצוע:   השלמת תשלומים עד לסוף השנה   השלמת תשלומים לשם קבלת הטבות מס:   • לקופות גמל ולביטוח חיים . • לקרן השתלמות. • תרומות למוסדות מוכרים.   לגבי עצמאים- הקדמת התשלום למוסד לביטוח לאומי, כך שפירעונו יחול בשנת 2016[…]

15/12

נתונים, תקרות וסכומים 2016

ריכזנו עבורכם נתונים, תקרות וסכומים 2016, לצרכי נוחות בלבד, הכוללים בהתאם לרלוונטיות את פירוט הסכומים החודשיים ו / או את פירוט הסכומים המצטברים השנתיים.   הנושא הסכום הערות   שווי 1 נקודות זיכוי ממס 216 ש"ח לשנה – 592 ש"ח   תקרת "קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף 9 א שבגינה מגיע פטור ממס 8,380 ש"ח פטור ממס בשיעור 49% מגיע רק ב"גיל פרישה" או למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה של 75%. יש לציין כי הפטור בשיעור 49% ניתן עד לסכום שלא יעלה על 67% מתקרת הקצבה המזכה.   תקרת מענק עקב[…]

15/12

חישוב המס בשנת 2016

לשם הנוחות, ריכזנו להלן את הנתונים היסודיים לחישוב המס בשנת 2016, לרבות מדרגות המס, נקודות הזיכוי, תקרות לפיצויים, לקיצבה, מענקי פרישה, פטורים ממס ונתונים נוספים.   מדרגות ההכנסה השנתיות ושיעורי המס המוטלים על הכנסה מיגיעה אישית   בשנת המס ‏2016   שיעור המס הכנסה בש"ח הכנסה מצטברת בש"ח מס מצטבר בש"ח הכנסה חודשית בש"ח 10% עד 62,640 62,640 6,264 עד 5,220 14% 44,400 הבאים 107,040 12,480 3,700 הבאים 21% 59,280 הבאים 166,320 24,929 4,940 הבאים 31% 71,280 הבאים 237,600 47,026 5,940 הבאים 34% 259,320 הבאים 496,920 135,194 21,610 הבאים 48% 306,660 הבאים 803,520 282,362 25,550 הבאים 50% מעל 803,520[…]

15/12

דיווחים לפ"ש בסוף 2016

כמו בכל שנה, גם השנה לקראת סיומה, נדרש להגיש דיווחים לפ"ש בסוף 2016, הכוללים הודעות, דיווחים והצהרות בקשר עם שורה של נושאים כמפורט להלן:   רשימת תכנוני מס החייבים בדיווח במסגרת המאבק של רשות המסים בתכנוני המס הבלתי לגיטימיים, נקבע בתיקון לחוק כי תחול חובת דווח על רשימה של תכנוני מס, שרשות המסים תאשר מעת לעת, בועדת הכספים של הכנסת.   חשוב להבהיר שאין הרשות רואה בכל תכנון מס המצוי ברשימה כתכנון מס שאינו לגיטימי, אלא ככזה שחובה לדווח עליו במסגרת טופס 1213, שאותו יש לצרף לדוח השנתי – "הודעה[…]

15/12

תרומות למוסדות ציבור – 2016

על פי פקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה), מתוך מטרה לעודד תרומות למוסדות ציבור, ניתן לקבל זיכוי ממס בשל תרומה למוסדות שקיבלו הכרה על פי סעיף 46 לפקודה. זיכוי כאמור יינתן רק בגין קבלה מקורית, בה צוין במפורש שם התורם (במידה והסכום נמוך מ- 400 ש"ח והקבלה הודפסה מראש, אין צורך בשם התורם), המילה "תרומה" וכן ציון הטקסט "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה".   הזיכוי שינתן הינו כדלקמן:   יחיד – זיכוי בשיעור 35% חברה – זיכוי מס בשיעור מס החברות בכל שנת מס[…]

15/12

ספירת מלאי וקופה – 31.12.16

לצורך עריכת הדוחות הכספיים אנו נדרשים, בין היתר, לאימות יתרות מלאי וקופות. לצורך כך יש לבצע ספירה מסודרת של המלאי המצוי ברשותו ובבעלותו של העסק (מפקד המלאי) וכן ספירת קופות השקים והמזומנים, המצויים במשרדי העסק ובסניפיו.   מפקד המלאי   מועד המפקד   יש לערוך את מפקד המלאי נכון לתאריך הדוחות הכספיים, כלומר, ב- 31 בדצמבר בכל שנה. במידה ומפקד המלאי נערך בתאריך אחר, יש לערוך רישום מדויק של כניסות ויציאות מהמלאי בתקופה שבין 31 בדצמבר לבין מועד המפקד בפועל ולבצע התאמות במלאי בהתאם. כמו כן יש למסור הודעה לפקיד[…]

2015

18/12

מסוי שכ"ד למגורים 2015

מיסוי בהשכרת דירה למגורים בישראל   מסוי שכ"ד למגורים 2015 עוסק בהכנסות פסיביות משכר דירה למגורים בידי יחיד בשלושה מסלולי מיסוי. נציין שחוזר זה תקף רק לגבי השכרה למגורים וכי כל השכרה לשימוש אחר ממוסה בשיעורים שונים ואינה נתונה למסלולי בחירה.   להלן סקירה קצרה למסלולי המיסוי השונים:   המסלול הפטור הכנסות משכר דירה בסך של עד 5,070 ש"ח לחודש (הסכום נכון לשנת 2015) יהיו פטורות ממס.   כל חריגה מהסכום הפטור כאמור לעיל ועד לתקרה של כפל הסכום הפטור (10,140 ש"ח נכון לשנת 2015) תביא לכך שכל שקל עודף יפחית שקל[…]

ייעוץ ללא התחייבות - מלאו פרטים וניצור עמכם קשר!

09-8920100 09-8658565 רח' המלאכה 45, ת.ד 8838, בית אלרוד דנ אביב - כניסה 3, פארק תעשיות פולג, נתניה
נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה
משוב

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EM Studio